Plná moc pro zastupování v SVJ

Dle § 1185 Občanského zákoníku „Spoliuvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“ by měli všichni spoluvlastníci někoho zplnomocnit, tedy např. ona manželé zplnoomocní jednoho z nich. Z M O C N Ě N Í   S P Přečíst si víc oPlná moc pro zastupování v SVJ[…]