11.8.2020

Ochrana osobních údajů

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MERO s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 2058/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27607640, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118521 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – e-mail
  – telefonní číslo

 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na mero@vlastnicibytu.cz.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a Vaše osobní údaje nejsou poskytovány jiným subjektům.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
  – nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – na přenositelnost údajů,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.