Právní servis

Náš právní servis se skládá z velké množiny služeb, jako jsou:

 • veškerá problematika zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. i Občanského zákoníku, týkající se bytů a nebytových prostor
 • prodej a převod jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb. i Občanského zákoníku
 • vypracování a změny prohlášení vlastníka
 • vypracování a změny smlouvy o výstavbě
 • řešení odpovědnosti stavebníků za škody způsobené při výstavbě
 • organizování shromáždění SVJ – zápisy
 • vypracování a úpravy stanov SVJ  jejich změny
 • zajišťování zápisů změn SVJ v obchodním rejstříku včetně vypracování dokumentů s tím spojených
 • družstevní bytové nástavby
 • vypracování či kontrola smluv uzavíraných s dodavateli služeb či se stavebními firmami
 • převody majetku v rámci spoluvlastnictví jednotek SJM  či podílové spoluvlastnictví
 • právní pomoc při řešení dědictví
 • řešení firemních záležitostí z hlediska obchodního zákoníku
 • zastupování SVJ a jejich členů v soudních sporech
 • zřizování zástavních práv či věcných břemen
 • vypracování nájemních a podnájemních smluv, popř. kontrola smluv již uzavřených
 • problematika součásti věci a příslušenství věci ohledně domů se SVJ
 • veškeré soudní spory ohledně nájemních a podnájemních smluv, včetně sporů proti nájemníkům o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a sporu o výši nájemného
 • zastupování v soudních sporech a při uzavírání smluv o dílo s dodavateli a subdodavateli SVJ

Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!