Naše služby

 • kompletní zajištění převodu bytů a nebytových prostorů, počínaje zaměřením jednotek, vyhotovením prohlášení vlastníka, přes návrhy smluv o převodu, zajištění podpisu smluv a jejich podání na katastr, a založením společenství vlastníků jednotek konče
 • zastupování vlastníka na shromáždění SVJ
 • vyhotovení zápisu
 • arbitráž SVJ kontra vlastník a naopak
 • podpis smluv v plné moci
 • příprava podkladů pro jednání shromáždění SVJ a jeho organizace (řízení shromáždění)
 • pomoc při vedení administrativy (tvorba písemností včetně např. návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku-rejstříku společenství vlastníků jednotek)
 • pomoc při řešení pojistných událostí
 • pomoc při určování zdroje zavinění havárie (společné nebo soukromé)
 • kalkulace budoucích nákladů na údržbu a z toho vyplývající výše příspěvků do FO
 • ekonomické vyhodnocování všech nákladů na chod a správu objektu (energie, služby, opravy) a návrhy úsporných opatření
 • návrhy investic a oprav (1 x ročně technický soupis/popis stavu objektu)
 • pomoc při získávání grantů na opravy
 • ekonomické poradenství v oblasti bankovnictví – výběr vhodného peněžního ústavu (běžné a šetřící účty)
 • pomoc při získávání půjček, hypoték na opravy objektu
 • pomoc/zajištění nejvhodnějšího pojišťovacího ústavu v daném čase (průběžně měněné podmínky a spoluúčasti pojišťoven, speciální preference jednotlivých objektů – někdo vandalizmus, někdo zranění, někdo odpovědnost za škodu atd.)
 • vypracování nových stanov, domovního řádu, jednacího řádu a dalších interních předpisů SVJ
 • čtvrtletní kontrola toku finančních prostředků, zvláště tam, kde SVJ užívá statutární orgán „pověřený vlastník“
 • půlroční kontrola hospodaření SVJ (zpráva – nedostatky, návrhy nápravy)
 • sledování a informace o zákonných změnách týkajících se chodu SVJ
 • zprostředkování prověřených firem i jednotlivých řemeslníků k nejrůznějším úkonům (pro SVJ i jednotlivce)
 • zajišťování „domovnického servisu“ (drobná údržba jedenkrát týdně – výměna žárovek, výměna zámkových vložek, zajištění výroby klíčů, otevírání „zabouchnutých dveří“, výměna krytů světel, připevňování utržených háčků, uvolněných klik, zámkových/klikových štítků apod.)


Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!