MERO s.r.o. zajišťuje správu nemovitostí jak ve vlastnictví měst a obcí, tak nemovitostí ve vlastnictví soukromých osob i jiných právních subjektů všech velikostí (např. bytových družstev, společenství vlastníků jednotek apod.). V našem portfoliu máme nemovitosti všech velikostí, od jednotlivých domů, až po velké celky.

Společnost byla založena v roce 2006. Záměrem zakladatelů firmy bylo rozšíření možností v poskytování služeb a poradenství v oblasti realit, nákupu a prodeje nemovitostí, zakládání a vedení společenství vlastníků. Zakladatelé se touto činností zabývali od roku 1994, kdy vstoupil v platnost zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

Specializace společnosti spočívá především v činnostech spojených se zákonem č. 72/1994 Sb. a Občanským zákoníkem, např. ve vypracovávání prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě, zprostředkování prodeje bytů oprávněným nájemníkům, zakládání společenství vlastníků a poradenství, z dnes již dlouholeté praxe, ve vedení společenství včetně pomoci při změně stanov, statutárních orgánů či tvorbě interních a organizačních předpisů a řádů domu.

Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám. Naší činností není jen správa nemovitostí, ale zajisťujeme také předpis nájmu, vedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

Sledujeme legislativu, včas reagujeme na změny a šetříme tak Váš čas.


Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!